Intelligent fastighetsdrift

& energioptimering i molnet

Fastighetsövervakning & kontroll


Vi kopplar upp fastighetens alla tekniska system och sensorer för att samla in data, övervaka status och förebygga problem & skador.Energieffektivisering & hållbarhet


Lösningar där datainsamling, analys, optimering & rapportering minskar energiförbrukning och koldioxidavtryck.Intelligent förvaltningVi stöttar organisationen och gör service & förvaltning enklare och effektivare för hela fastighetsbeståndet.75% av en fastighets livstidskostnad är drift och underhåll!

Fokusera på rätt saker - förstå vad som driver kostnad i hela ditt fastighetsbestånd. Koppla upp, samla in data och bygg upp förmågan att minimera kostnad för förvaltning och energiförbrukning samt bidra till en ökad hållbarhet genom lägre koldioxidavtryck.

Vem hjälper vi?

Vi hjälper fastighetsägare, fastighetsförvaltare, installations och serviceföretag att effektivisera förvaltning, att minska energikostnader och koldioxidavtryck.

Kommersiella fastigheter

Shoppingcenter, kontorsbyggnader, lagerlokaler, fabriksbyggnader, hotell mm.

Bostadsfastigheter

Kommunala- & privata fastighetsbolag, stora & små bostadsrättsföreningar.

Offentliga byggnader

Skolor, idrottshallar, bibliotek, simhallar mm.

Vilka utmaningar hjälper vi till med?

1.


Energikostnad


Med en skenande kostnad för både el och fjärrvärme behöver fastighetsbeståndet övervakas och optimeras kontinuerligt. System som i realtid hjälper dig att hitta, analysera och realisera besparingspotentialen i  din fastighet.2.


Hållbarhet


Genom att minska energiförbrukningen & koldioxidavtryck, bidrar vi till en lånsiktig hållbar fastighet.


Vi väcker också liv i gamla system genom ny molnbaserad mjukvaruteknik - utan att byta ut befintligt hårdvara.


Mätning, uppföljning och rapportering av hållbarhetsmål är vitalt för att attrahera medarbetare, kunder och investerare.

3.


Digitalisering


Digitalisering är bara ett medel för att nå affärsmålen. Vi hjälper dig att göra det genom att sätta den digitala infrastrukturen på plats, anpassa systemet och utbilda personal i användningen av ett modernt, digitalt verktyg  - ett EMS och BMS i ett.

5 steg till en hållbar fastighet

Meliox Connect - molnplattformen för hela beståndet -end to end

Meliox Connect, är en modern molnbaserad plattform för datainsamling, analys och optimering av tekniska system i fastigheter. Meliox Connect ger kontroll över alla system i din fastighet oberoende av teknik och fabrikat. Du når alla dina fastigheter och system från en plattform - du behöver inte flera system!


Vår filosofi är att systemet skall vara enkelt att förstå och använda och vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till en effektiv och modern fastighetsförvaltning.


Ett Energy- & Building Management System,

allt i ett!

Ta kontroll över dina fastigheter

Skapa lugn och ro!

Har du tröttnat på att alltid behöva integrera olika tekniker, plattformar, system och tillverkare? Har du svårt att komma åt befintliga system? Hur gör vi när vi säljer eller köper fastigheter - var finns ens våra system?


Meliox har en öppen end-to-end-lösning, där befintliga system integreras direkt upp i molnet till en accesspunkt. Utifrån denna punkt kan du övervaka fastigheten, optimera energiförbrukning eller exportera datan till ett annat system. Du behöver inte själv vara spindeln i nätet mellan de olika leverantörerna. Finns det en digital infrastruktur på plats använder vi den - om inte, ser vi till att den implementeras genom oss och våra partners


Meliox Connect - en öppen plattform genom API för att exportera data samt integration mot en mängd andra system för dataimport.

Läs mer om vårt erbjudande

Meliox Connect är en modern molnbaserad plattform som tillför kraft till fastigheters befintliga system utan ny hårdvara.


Läs mer om plattformen och dess ingående moduler.

Vill du veta mer om plattformen Meliox Connect?

AI - vad kan det bidra med?


Digital tvilling - hur fungerar det?


Våra samarbetspartner

Meliox har ett nätverk av samarbetspartners för att täcka hela behovet i värdekedjan samt nå  geografiskt där  våra kunder finns. Här är några av våra samarbetspartners idag.


Vill ni bli en samarbetspartner? Kontakta oss!

 Teamet

Låt oss växa tillsammans

Vi söker kontinuerligt efter nya teammedlemmar - kontakta oss om ni är intresserade!

Om Meliox

Starten


Meliox är ett svenskt mjukvaruföretag inom fastighetssektorn, med fokus på effektivisering av fastighetsförvaltning och drift samt minskning av energiförbrukning och koldioxidavtryck.


Meliox grundades 2019 av Daniel Lind och Mattias Netz. Båda med mer än 20 års erfarenhet från svenska och internationella industri-, fastighets- och mjukvaruföretag.


Vi har en stark tro på att kombinationen av kunskap inom både fastighetssektorn och IT-branschen, kan bidra stort till ökade konkurrenskraft i en ny digital värld.


En modern molnbaserad arkitektur som tillför kraft och intelligens till befintliga fastigheter.Varför


75% av en fastighets livstidskostnad är drift och underhåll. Men befintliga IT-lösningarna är alltför sällan anpassade efter de behov som branschen idag har. De är svåra att förstå, de är komplicerade att sätta upp och arkitekturen är ofta gammalmodig och stängd.


"Vi brinner för att förenkla för våra kunder, vårt mål är att bidra till att minska våra kunders energianvändning och koldioxidavtryck genom branchens mest moderna molnbaserade verktyg".


"Våra lösningarna skall innehålla avancerad teknik för maximal nytta – men de skall samtidigt vara enkla att förstå och använda - resultaten skall vara tydliga".

Ägare


Sedan november 2021 är Investment AB Latour delägare i Meliox genom dotterbolaget Swegon Group AB. Det ger en fantastisk styrka att växa genom Latours och Swegons kompetens, marknadsnätverk och kapital. Inom Swegon finns ett tydligt fokus på tillväxt inom Proptech, Building Automation och inomhus-klimat, där vi ser att vi kan bidra positivt med vårt erbjudande.


Våra kontor är idag i Karlskrona och Göteborg – med representation i hela Sverige genom partners.
Göteborg

Gullbergs Strandgata 7, vån 12
411 04 Göteborg

Sweden


Karlskrona

Campus Gräsvik 2
371 75 Karlskrona

Sweden


Postadress

Meliox AB

Älgstigen 17a

43350 Öjersjö

Sweden

Kontakt

info@meliox.se

support@meliox.se

unsplash