Moduler & funktioner

Dynamiska driftbilder för direktstyrning på distans


För att kunna agera på data är det viktigt att förstå den. Vi ser flera sätt att visualisera data från digitalt uppkopplade fastigheter för att skapa sammanhang och förståelse - ett av flera sätt som du kan visualisera data i Connect, är det mer traditionella sättet med dynamiska driftbilder.


Vi integrerar mot DUC & styrsystem och speglar upp de redan befintliga driftbilderna där de finns. Du behöver alltså inte lägga tid på att rita upp dessa bilder igen, som i många andra mer tradititonella Scada/överordnade system. 


Här har du tillgång till alla dina DUC:ar med 1 klick, single sign on, från ett och samma ställe.


Du får DUC-larmen, kan läsa av mätare och göra alla inställningar på distans.


Övervakning, larm & meddelanden


Att snabbt få larm från fastigheten är vitalt för att tex. förebygga skador, undvika onödig energiförbrukning och att få kontroll på beståndet. 


I Connect sätter du larm på alla system från en punkt - enkelt med vårt grafiska gränssnitt där larmnivåer och perioder bestäms helt flexibelt per sensor.


Larmen kommer på SMS och eller/mail.


Uppföljning av larmstatistik görs i rapportern och i dashboards där du kan följa vilka fastigheter som larmar mest och undersöka orsaker och åtgärder.Digital tvilling ger insikt och kontrollEn digital tvilling är en digital 3D-modell av din fastighet eller del av den – tex. en undercentral – där man ”kopplar ihop” 3D-modellen och fastigheten genom insamlad data från sensorer och system.


Meliox Connect innehåller en digital tvilling som knyter ihop den digitala 3D-modellen och fastigheten genom den data den levererar från tex fjärrvärme, ventilation eller kyla. Den 3D-scannade fastigheten, eller delen av en fastighet,  koppla ihop den med vår IoT-plattform på ett mycket enkelt sätt.


Vinsterna är flera; full dokumentation av dina fastigheter, serviceåtgärder kan ledas från distans, enkel felidentifiering och larmhantering, förberedd tekniker vid servicetillfälle, utbildning av personal och entreprenörer mm.

Det ger en instinktiv och snabb överblick över din fastighet och dess status.

Energivisualisering & analys


För att utveckla en hållbara och effektiv fastighet behövs överblick och förståelse för energiförbrukningsmönster över tid. Här kan du tex. se energistatistik på hela ditt bestånd, per fastighet, per fastighet och m2, per dag, vecka, månad eller år.


Du kan urskilja vilka fastigheter som sticker ut negativt och börja analysera åtgärder, men också det som har bra prestanda och vad man lära från tidigare åtgärder.

 

Du kan jämföra fastigheter mellan varandra och hur åtgärder har påverkat förbrukningsdata.

Rapporter


Rapporter sätts enkelt upp för olika användare, både för de som har tillgång till systemet men även till de som bara vill ha en rapport och inget annat.


Utifrån några standardmallar konfigurerar du allt ifrån vilka fastigheter du vill få rapport om, ända ner på sensornivå, allt beroende på mottagare och roll.


En ansvarig tekniker vill kanske ha dagliga rapporter på "problemsystem" medan en fastighetschef vill ha månadsrapport på energiförbrukning.


Rapporterna skickas automatiskt till definierad mottare på dags-, vecko eller månadsbasis. Man kan också köra en "instant report" som ger en rapport som laddas ner momentant.

Dashboards


Vi skräddarsyr dashboards efter behov och önskemål med få begränsningar i utseende. All data som finns tillgänglig i systemet kan visualiseras i dashboarden.


Dashboarden kan enkelt lägas upp på en smart-TV med en länk utan att man behöver vara inloggad i systemet - i ditt kontrollrum, reception eller liknande. Såklart hittar du också din unika dashboard under varje fastighet i system.


Energioptimering med Machine Learning och AI


Meliox Connect använder AI och Machine Learning för energioptimering av fastigheter.


Med hjälp av AI kan systemet automatiskt optimera energiförbrukningen genom att överstyra DUC:en i fastigheten. Det sker bla. genom att använda lokala väderprognoser och låta systemet styra mot satt inomhustemperatur istället för att som traditionellt styra med hjälp av värmekurvor där  utomhustemperatur styr framledningsstemperaturen till radiatorerna.

Iom. att optimeringen använder sig av Machine Learning kan systemet ständigt förbättra och optimera värmesystemet efter hur fastighetens tröghet påverkar uppvärmning och måltemperatur. 


Energibesparing på mer än 10% är standard på en välbalanserad fastighet med fjärrvärme idag.

API, integration och dataexport


Vi integrerar mot en mängd befintliga DUC:ar, system och sensorer och kommunicera med de flesta moderna kommunikationsprotokoll i branschen - som tex Modbus, BACnet, OPC UA och MQTT.


Vi integrerar även mot andra i ecossystemet via API:er hos tex leverantörer av temperatursensorer, individuella mätning av el och vatten eller mot energibolag där vi har EDIEL-godkännande från Svenska Kraftnät.


Vår plattform är öppen och kan användas i sin helhet men självklart i de delar man själv väljer. Vi samlar tex in och exporter data till olika fastighetssystem för uppföljning och även för individuell mätning av el och vatten (IMD).


Är fastigheten och dess system redan uppkopplade så sätter vi upp en IPsec-tunnel för att komma åt systemen och dessa data.


Om den möjligheten inte finns sätter vi upp en krypterad "Secure Building Gateway" som kopplar upp valda system.


Säkerhet & behörigheter


Säkerhet är av högsta prioritet och all data som finns i relation till Connect är krypterad både i rörelse och i vila.


Meliox arbetar endast med säkerhetsklassade hostingpartners (ISO 27000) där datahallar har data back-up, strömback-up, elektroniska brandväggar m.m. All kommunikation från devicer kräver autentisering och skall vara krypterad (SSL/TLS). Devicer som kommunicerar med Meliox serverlösning skall alltid vara klienter och alla våra servrar har säkerhetscertifikat


All användaraccess i Connect är lösenordskyddad och accessnivåer sätts så att du endast kan se från några tilldelade fastigheter, men inte ändra larm, värden eller annan data upp till att se hela ditt bestånd och både ändra i styrparametrar till att ta bort och lägga till system och fastigheter.


Allt beroende på vad din roll är.unsplash