2020 var ett år som till stor del präglades av Covid 19 och våra begräsningar i rörelse och interaktion med vänner, kollegor och kunder.  Det var ett år där många letade efter nya sätt att nå ut till sin omgivning och publik utan att alltför mycket av budskapet och upplevelsen skulle gå förlorad.

Vi på Meliox funderade mycket på hur våran teknologi och våra lösningar kunde användas på nya områden och kunder, som vi bedömde ha ett behov och som vi tidigare inte hade närmat oss.

Ganska snabbt såg vi ett behov av att visualisera och tillgängliggöra objekt som normalt upplevs och konsumeras genom att fysiskt besöka dessa. Museer var en av kundgrupperna vi såg.

Museer – möjlighet att nå ut och skapa en ny besökarupplevelse digitalt

I och med att de flesta museerna var stängda, var det svårt att nå ut med upplevelsen av ett konstverk eller objekt även om om foto och filmer fungerar till en viss grad.

Sagt och gjort – efter dialog med flera museer fick vi möjlighet att använda vår teknik för att bygga digitala tvillingar där digitala/virtuella museibesök i 3D möjliggjordes.

Det var väldigt spännande då vi normalt använder detta till att effektivisera drift, service och förvaltning av fastigheter genom att koppla ihop sensordata och en 3D-modell.

I detta fall var tekniken samma men användningsområdet och utfallet helt annorlunda.

Förutom att ge besökare chansen att gå runt i rummet som om de var där personligen – ger det virtuella besöket människor möjlighet att dröja kvar på en plats så länge de vill, återvända till sina favoritverk och komma närmare dessa än vad de kanske har kunnat göra vid hektiska och trånga besök.

Detta lyfter användarupplevelse och är ett komplement – inte en ersättning till det fysiska besöket.

Här kan ni se tre av de konstutställningar som vi har gjort hittills.

https://my.matterport.com/show/?m=YAT7MgUpdsE&help=1

https://my.matterport.com/show/?m=xdnCntkrj97&help=1

https://my.matterport.com/show/?m=dj3B5UCrvPJ&help=1

Denna teknik kan såklart användas på en mängd olika områden där man vill tillgängliggöra en miljö digitalt på distans – förutom museer, hotell, kommersiella lokaler, teatrar, pågående byggnationer etc.

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!