Recent Posts / View All Posts

Bemsiq AB, Latour, ny minoritetsägare i Meliox

| Media | No Comments

Bemsiq AB, Investment AB Latour går in i Meliox AB som delägare och blir en perfekt partner att växa och utvecklas vidare med! En stark partner som med sina mycket spännande portföljbolag ger en…

Digital tvilling – för museér

| Media | No Comments

2020 var ett år som till stor del präglades av Covid 19 och våra begräsningar i rörelse och interaktion med vänner, kollegor och kunder.  Det var ett år där många…

Vad skall en fastighetsägare med AI till?

| Media | No Comments

Vi ställde frågan till Marie Netz, grundare av Sownder, Meliox utvecklingspartner för avancerade analys. Marie är Teknologie Doktor inom datavetenskap med fokus på tillämpning av matematisk modellering, simulering, ML (Machine…

5 tips – så blir din gamla fastighet smart

| Media | No Comments
Att dagens nybyggda fastigheter ska vara smarta är en självklarhet. Fördelarna är många - effektiv drift, service och förvaltning där hållbarhet och driftnetto står i fokus. Även upplevelsen för hyresgästen...